Privacy Verklaring
Doelbinding:

Menarini respecteert de privacy van de bezoekers op haar websites, dientengevolge heeft Menarini
voor deze website een privacyverklaring opgesteld. Deze website privacyverklaring is uitsluitend van
toepassing op de website www.1opde5.nl. Externe websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid
van Menarini en kunnen een andere Website Privacy Verklaring hebben.
Menarini zal geen persoonlijke informatie van u verzamelen, afgezien van mogelijk cookies (zie elders
in deze verklaring). U kunt Menarini wel uw persoonlijke informatie versturen via de registratiepagina
(contact formulier) of mogelijk via een ander deel van de site die Menarini toelaat u te contacteren.
Menarini zal u duidelijk te kennen geven op deze site wanneer Menarini deze informatie van u
verzamelt.

Gebruik en onthullingen:

Menarini zal uw informatie (of in voorkomende gevallen alleen uw IP adres) gebruiken om te
beantwoorden aan uw verzoeken, en van tijd tot tijd, kan Menarini verwijzen naar informatie om uw
behoeften beter te begrijpen en om websites, producten en diensten van Menarini te verbeteren.
Menarini behoudt zich het recht voor uw informatie te delen teneinde te beantwoorden aan behoorlijk
gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of waar Menarini bij wet verplicht toe wordt. In
uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar de nationale, staats- of bedrijfsveiligheid op het spel staat
behoudt Menarini zich het recht voor de volledige gegevensbank van bezoekers en klanten te delen met
de aangewezen overheidsdienst.
Menarini kan uw informatie tevens verschaffen aan een derde in verband met de verkoop, toekenning,
toewijzing of andere overdracht van de website waarmee de informatie verband houdt, in welk geval
Menarini zal eisen dat een dergelijke koper ermee instemt uw informatie te behandelen in
overeenstemming met dit Privacy Beleid. Elke derde waarmee Menarini gegevens deelt (behalve
overheidsinstellingen aan wie Menarini wettelijk verplicht wordt gegevens te onthullen) zal contractueel
verplicht worden een niveau van privacybescherming te verschaffen dat minstens even hoog is als
hetgeen voorzien wordt in dit beleid.

Toegang en Verbetering:

Indien u vragen heeft over de gegevens die Menarini van u verwerkt, kunt u contact opnemen met:
Menarini
Postbus 189
3440 AD WOERDEN
U hebt het recht uw persoonlijke gegevens in te zien en, indien van toepassing, te corrigeren.

Web Server logs:

Zoals de overgrote meerderheid van websites, verzamelt Menarini automatisch web server log
informatie over u wanneer u één van Menarini’s websites bezoekt. Dit gebeurt door de host computer
van de website (genaamd een “web server”). De web server herkent automatisch bepaalde nietpersoonlijke
informatie zoals uw IP adres, de datum en het tijdstip waarop u onze site bezocht, de
pagina’s die u bezocht op de website, de website waar u vandaan kwam, het type browser dat u
gebruikt (bv. Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bv. Windows Vista) en de
domeinnaam en het domeinadres van uw Internet service provider (bv. KPN).
Indien de website cookies gebruikt zal de web server ook deze informatie verzamelen.
Menarini kan de server logs bekijken om te zien welke website pagina’s worden bezocht teneinde een
beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt door de bezoekers. Dit is algemeen bekend als Web
Statistieken en stelt ons in staat onze dienst te onderhouden en te verbeteren. Bovendien kunnen wij, in
geval van systeemmisbruik, deze informatie gebruiken samen met uw Internet Service Provider en/of de
plaatselijke autoriteiten om de bron van een dergelijk misbruik op te sporen.

IP Adressen:

De Website gebruikt Internet Protocol (IP) Adressen. Een IP Adres is een nummer toegekend aan uw
computer door uw Internet Service Provider zodat u toegang krijgt tot het Internet. In het algemeen
verandert een IP adres telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet (het is een
“dynamisch” adres). Merk echter op dat indien u een breedbandverbinding hebt het mogelijk is,
afhankelijk van uw persoonlijke situatie, dat uw IP adres dat Menarini registreert, of zelfs een cookie dat
Menarini gebruikt, informatie kan bevatten die als identificeerbaar wordt beschouwd. Dit is omdat met
sommige breedbandverbindingen uw IP adres niet verandert (het is “statisch”) en zou in verband
kunnen gebracht worden met uw PC. IP adressen worden gebruikt als onderdeel van de web server log
informatie zoals bovenvermeld.

Cookies:

Eén van de cookies die Menarini onder andere op de site kan gebruiken is Google Analytics.
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google
Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de
Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en
door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor websiteexploitanten
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren
door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Menarini wijst u er echter op dat u in
dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Website kunt benutten.
Door gebruik te maken van de Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Cookies van derden op de Website
Menarini laat niet toe dat derden cookies plaatsen op uw computer via deze website tenzij deze cookies
worden geplaatst op verzoek van Menarini en onder rechtstreekse controle van Menarini vallen en niet
worden gebruikt of verkrijgbaar zijn voor deze derden tenzij zoals uiteengezet in deze verklaring.
Weigeren en/of controleren van cookies
Het merendeel van de website zal nog steeds zichtbaar zijn voor u wanneer u kiest geen cookies toe te
laten op uw computer. Bepaalde functies, zoals het inschrijven als een geregistreerde gebruiker,
kunnen dan niet beschikbaar zijn. Er zijn verschillende methodes voor het bekijken en verwijderen van
cookies geplaatst op uw machine, afhankelijk van de browser die u gebruikt. Voor het vinden van de
instructies verwijst Menarini u naar de website van de producent van de browser, waar u in staat moet
zijn deze informatie te vinden of bezoek een site zoals aboutcookies.org (of een soortgelijke site).
Wijzigingen in deze Website Privacy Verklaring
Menarini kan van tijd tot tijd deze Website Privacy Verklaring bijwerken. De nieuwe versie(s) van deze
Website Privacy Verklaring zal gepubliceerd worden op de Website.