Benieuwd naar verhalen van anderen? Ben je op zoek naar inspiratie uit de praktijk? Lees hier hoe anderen hun orgasme beleven en verbeteren.
1 Aug

Relatieproblemen die je kunt voorkomen

Misverstanden binnen de relatie komen vaak voor. De vrouw snapt de man niet en andersom is het voor de man soms lastig zich te verplaatsen in het denken en de wensen van de vrouw. Partners verschillen vaak van elkaar en dat kan zorgen voor misverstanden in de relatie.

Bijna iedereen ondervindt in zijn of haar relatie wel eens de nodige akkefietjes. Af en toe stoom afblazen hoeft ook helemaal niet erg te zijn! Toch kunnen de perikelen soms hoog oplopen en kan er sprake zijn van een serieus relatieprobleem. Hoe kan je deze voorkomen en de relatie staande houden?

Communicatie als aanleiding voor problemen

Door niet goed met elkaar te communiceren, kunnen er allerlei misverstanden in de relatie ontstaan die de nodige problemen met zich meebrengen. Elkaar niet begrijpen, woorden verdraaien, oude koeien uit de sloot halen, het kunnen allemaal oorzaken zijn voor een verbaal gevecht. Door tijd voor elkaar vrij te maken en goed te luisteren naar het verhaal van de ander, kan je elkaar beter leren begrijpen en relatieproblemen helpen voorkomen.

Wederzijds vertrouwen in de relatie

Vertrouwen is essentieel in een relatie. Als het de man of de vrouw aan vertrouwen ontbreekt, kan dit  zorgen voor ruzies en conflicten. Vertrouwen groeit naarmate de relatie vordert. Om wederzijds vertrouwen op te bouwen, moet je afspraken nakomen, je houden aan beloftes en eerlijk tegen elkaar zijn. Respecteer elkaar en wees niet jaloers.

Relatieproblemen door het huishouden

Hoewel we met z’n allen steeds meer emanciperen, kan de manier waarop het huishouden wordt geregeld voor relatieproblemen zorgen. In veel relaties is de vrouw nog steeds degene die voor het huishouden zorgt, zelfs als ze een fulltime baan heeft. De vrouw raakt hierdoor gefrustreerd en de man snapt er vaak niks van. Om relatieproblemen door huishoudelijke taken te voorkomen, is het verstandig om duidelijke afspraken te maken over de te verrichten taken. Schrijf desnoods op wat er moet gebeuren en verdeel de taken. Natuurlijk kan je ook altijd een huishoudelijke hulp inschakelen, zodat de grootste klussen in ieder geval gedaan worden en hierover geen onenigheid meer ontstaat.

Relatieproblemen door seks

Ook de wijze waarop seks wordt beleefd kan een aanleiding zijn voor relatieproblemen. Iedereen heeft andere wensen en behoefte op seksueel gebied en wanneer niet aan elkaars behoefte wordt voldaan, kan dit moeilijkheden met zich meebrengen. Seks speelt nou eenmaal een grote rol in een relatie.

Relatieproblemen tussen man en vrouw

Vroegtijdige zaadlozing kan een oorzaak zijn van relatieproblemen doordat de seks op een andere wijze wordt ervaren. De premature ejaculatie kan zorgen voor frustraties en seksuele ontevredenheid bij zowel de man als de vrouw. Als  de man het lastig vindt om zijn partner seksueel te bevredigen, dan kan dat voor beide partijen tot ongenoegen leiden. De overtuiging dat er iets aan de relatie ontbreekt en een gebrek aan intimiteit is geen onbekende oorzaak van relatieproblemen. Wanneer men last heeft van vroegtijdige zaadlozing is het verstandig hier samen met de partner open over te praten. Breng een bezoek aan de huisarts. Hij kan een passende behandeling voorstellen en helpen om het probleem op te lossen.